اعضای تیم آنی‌موشن

رویاهای خود را با آنی‌موشن به تصویر بکشید.

هومن استادمهری

هومن استادمهری

ریئس هیئت مدیره و مدیر تیم فنی

احمد شرقیان

احمد شرقیان

مدیرعامل و مدیر تیم هنری

زهرا دهقانی

زهرا دهقانی

طراح دیجیتال

محمد برات زاده

محمد برات زاده

گوینده و دوبلور

نازنین آذرسا

نازنین آذرسا

گوینده