طراحی سایت برای پژوهشنامه فرهنگ و زبانهای پارسی 

www.aclr.ir

درباره این پژوهشنامه بیشتر بدانید

گروه پژوهشی یادگار باستان به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی براساس مجوز شمارۀ ۲/۲۲/۲۴۳۷۷۸مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۷شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ( مصوب ۱۳۸۳/۵/۱۸) تأسیس و اداره می‌شود.

مادة ۱  اهداف گروه:

  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینۀ فرهنگ و زبان‌های باستانی
  • زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

مادة ۲   وظایف و اختیارات گروه:

۱- بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبان‌های باستانی

۲- اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف گروه

۳- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط

۴- همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه فرهنگ و زبان‌های باستانی با رعایت قوانین و مقررات

۵- ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در گروه

۶- انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای متناسب با اهداف گروه طبق ضوابط و مقررات مرتبط

۷- برگزاری همایش‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط