طراحی سایت برای شرکت هوانوردی پردیس علم و فناوری تهران 

که فعالیت آن در حوزه ی دوره های آموزش خلبانی شامل دوره تئوری و عملی است. این دوره ها مطابق با قوانین مربوط به صدور گواهینامه های کمیته فوق سبک هواپیمایی کشوری است و دانشجویان پس از اتمام موفقیت آمیز دوره تئوری و عملی در مرکز آموزش هوانوردی پردیس می توانند در آزمون نهایی شرکت کنند و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه خلبانی مربوطه را از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت خواهند کرد.