طراحی سایت شرکتی برای بازرگانی یاوری

شرکت بازرگانی یاوری با راه اندازی سایت فعالیت خود را در زمینه فروش آنلاین درفضای مجازی آغاز نموده است.شرکت بازرگانی یاوری با بیش از سه دهه سابقه فعالیت در عرصه کشاورزی وبا بهره گیری از تجارب کارشناسان خبره وتماس نزدیک با کشاورزان ودست اندرکاران این بخش، تمام تلاش خود را صرف شناخت عمیق ساز وکار وفرهنگ کشاورزی ، مسايل ومشکلات کشاورزان،وتبدیل کشاورزی به صنعتی سودآور وپایدار کرده است.